Mokymo centras


MOKYMO (STUDIJŲ) PROGRAMŲ SĄRAŠAS, VALANDOS, KAINOS

Eil. Nr. Valstybinis kodas Mokymo (studijų)
programos pavadinimas
Išduodamo pažymėjimo kodas Valandos, savaitės Kaina
Lt Eur
1. 265084001 Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa 2105 400-(160+240), 10 sav. 1500 434,43
2. 262084002 Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa 2105 416-(176+240), 11 sav. 1850 535,80
3. 260086210 Darbdavio, jam atstovaujančio asmens saugos darbe mokymo programa 1111 16 val., 2 dienos 220 63,72
4. 260086205 Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose, mokymo programa 1114 40-(34+6), 1 sav. 200 57,92
5. 560086211 Darbų saugos tarnybų specialisto mokymo programa 1111 40 val., 5 dienos 250 72,41
6. 260086201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa 1114 72-(48+24), 2 sav. 350 101,37
7. 560084007 Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa 1114 38 val., 1sav. 300 86,89
8. 560084006 Kėlimo kranų priežiūros meistro mokymo programa 1114 80 val., 2 sav. 380 110,06
9. 261052505 Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa 1503 240-(72+168) 6 sav. 800 231,70
10. 260058206 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 1114 64-(44+20), 2 sav. 250 72,41
11. 265084005 Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa 2105 280-(120+160), 7 sav. 1000 289,62
12. 265084006 Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymo programa 2105 520-(216+304) 13 sav. 2200 637,16
13. 260052107 Hidromanipuliatorių operatoriaus mokymo programa 1114 152-(56+96), 4 sav. 475 137,57
14. 560052403 Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa 1114 40 val., 1 sav. 240 69,51
15. 262084007 Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa 2105 400-(160+240), 10 sav. 1600 463,39
16. 260084005 Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymo programa 1114 78-(38+40), 2 sav. 350 101,37


Atestacija (visų profesijų) – 100 Lt (14,48 Eur) + PVM, dublikatas – 50 Lt (28,96 Eur) + PVM.