Mokymo Centras


MOKYMO (STUDIJŲ) PROGRAMŲ SĄRAŠAS, VALANDOS, KAINOS

Eil. Nr. Valstybinis kodas Mokymo (studijų)
programos pavadinimas
Išduodamo pažymėjimo kodas Valandos, savaitės
Eur
1. 265104101 Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 400-(160+240), 10 sav. 434,43
2.        262104101 Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 416-(176+240), 11 sav. 535,80
3.        260086210 Darbdavio, jam atstovaujančio asmens saugos darbe mokymo programa 3106 16 val., 2 dienos 63,72
4.        260102204 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymo programa 3106 40-(34+6), 1 sav. 57,92
5.        560102208 Darbų saugos tarnybų specialisto mokymo programa 3106 40 val., 5 dienos 72,41
6.        260102201 Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa 3106 72-(48+24), 2 sav. 101,37
7.        560084006 Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa 3106 38 val., 1sav. 86,89
8.        560084006 Kėlimo kranų priežiūros meistro mokymo programa 3106 80 val., 2 sav. 110,06
9.        261071601 Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa 3106 240-(72+168) 6 sav. 231,70
10.        260073205 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 3106 64-(44+20), 2 sav. 72,41
11.        265104102 Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa 4111,4112 280-(120+160), 7 sav. 289,62
12.        265104103 Savaeigio strėlinio krano operatoriaus mokymo programa 4111,4112 520-(216+304) 13 sav. 637,16
13.        260071502 Krovimo kranų (hidromanipuliatorių operatoriaus mokymo programa) 3106 152-(56+96), 4 sav. 137,57
14.        560052403 Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa 3106 40 val., 1 sav. 69,51
15.        262104104 Tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa 4111,4112 400-(160+240), 10 sav. 463,39
16.        260104103 Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymo programa 1114 78-(38+40), 2 sav. 101,37


Atestacija (pagal visas profesijas) - 35,04 EUR ( su PVM), dublikatas - 15 EUR (su PVM).