Licencijos

Kelių transporto
veiklos licencija
Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių
priežiūros licencija
Licencija vykdyti
darbo rinkos profesinio mokymo programas